Εταιρεία Πολιτισμού

Εταιρικές αξίες

1. Πελάτης πρώτα.              

2. Ακεραιότητα και ενθουσιασμό.

3. Πραγματική καινοτομία

4. Αγώνας και win-wina

Η αποστολή της εταιρείας

Αφήστε τα προϊόντα της εταιρείας να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο!

Η αποστολή της εταιρείας

Δημιουργήστε έναν ενιαίο προμηθευτή υψηλής ποιότητας προϊόντων επίπλωσης σπιτιού.Δημιουργήστε μια ανώτερη ζωή για τις οικογένειες των αγωνιζόμενων συντρόφων.Κάντε τις δέουσες συνεισφορές στην κοινωνική πρόνοια